RAVNATELJICA

Barbka Drobnič

                      tel: 040 673 404 ; e-pošta: barbka.drobnic@os-dob.si

POMOČNICA RAVNATELJICE

Bojana Rutar

tel: 040 673 403 ; e-pošta: bojana.rutar@guest.arnes.si

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE KRTINA

Tjaša Vilar
tel: 070 719 084 ; e-pošta: tjasa.vilar@gmail.com

Člani Sveta šole:

1. Katja SATLER – predsednica Sveta šole
2. Mrtina LIPAR – namestnica
3. Mateja KRIŽMAN JESENOVEC
4. Saša HORVAT
5. Anja KOKALJ 
6. Katrin ORAŽEM 
7. Asja BUTINA 
8. Bogdan ZUPAN
9. Franci RAHNE
10. Feliks LAMPRET
11. Dušan SMOLNIKAR