RAVNATELJICA

Barbka Drobnič

                      tel: 040 673 404 ; e-pošta: barbka.drobnic@os-dob.si

POMOČNICA RAVNATELJICE

Damjana Križnik Vrhovec

tel: 040 673 403 ; e-pošta: damijana.kriznik.vrhovec@os-dob.si

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE KRTINA

Tjaša Vilar
tel: 070 719 084 ; e-pošta: tjasa.vilar@gmail.com

Člani Sveta šole:

1. Katja Satler – predsednica Sveta šole
2. Mrtina Lipar – namestnica
3. Mateja Križman Jesenovec
4. Saša Horvat
5. Anja Kokalj
6. Tomaž Hren
7. Klemen Mihelič
8. Katja Jeraj Kolenko
9. Damijan Korošec
10. Maksimilijan Karba
11. Bogdan Osolin