POSTOPEK UGOTAVLJANJA PRIPRAVLJENOSTI ZA VSTOP V ŠOLO

 

Želimo vas seznaniti s postopkom ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šolo, ki poteka sledeče:

 

•  Ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo se izvaja na predlog staršev ali zdravstvene službe ali komisije za 

    usmerjanje.

•  V primeru, ko je predlagan odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno, sicer pa je 

    prostovoljno.

•  Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja šolski psiholog (otrok je testiran), odločitev pa potrdi komisija v

    sestavi: šolski zdravnik, svetovalna delavka in vzgojiteljica.

 

otrok zogaZa lažji prehod iz predšolskega v šolsko okolje smo vam pripravili nekaj Napotkov pred vstopom v šolo. Pri svojem otroku preverite, katere veščine ima že osvojene in na katerih veščinah bi ga bi bilo potrebno še spodbujati.

 

Seznanite se še s Pravilno držo pisala.pisalo