OBVESTILA

Sporočilo staršem o nadaljnjem pouku na daljavo

Spoštovani starši!

Ob spremljanju pouka na daljavo ugotavljamo, da poteka vse bolj tekoče. Vedno bolje gre, vam, dragi učenci in spoštovani starši ter nam, učiteljem. Da bodo povratne informacije zbrane na enem mestu in s tem bolj pregledne, z učenci od 7.-9. razreda vzpostavljamo spletne učilnice, da bi  v polni meri izkoristili vse njihove ugodnosti.

Iščemo najboljše možnosti za prenos povratnih informacij, posebno pozornost pa namenjamo učencem s težavami, katere individualno odpravljamo. Na tem mestu bi se srčno radi zahvalili bližnjemu lokalnemu podjetju STN SATELITSKE KOMUNIKACIJE D.D. za velikodušno donacijo prenosnih računalnikov, ki jih bomo namenili najbolj ranljivim učencem in njihovim družinam.

Še vedno nam je najpomembnejši odnos, katerega se učitelji trudijo vzpostaviti in vzdrževati z učenci. Pri tem imajo na voljo vso moderno tehnologijo, od posameznega učitelja, njegovega znanja in izbire pa je odvisen tudi komunikacijski kanal, ki ga izbere za podajanje znanja. Pri tem vas prosimo za razumevanje učiteljeve izbire in zaupanje v učiteljevo delo, hkrati pa se vam zahvaljujemo za vso pomoč in podporo.

Ob tej priložnosti se vsem tistim staršem, ki ste pristopili k izpolnjevanju anketnega vprašalnika, najlepše zahvaljujemo. Anketirani ste izrazili pomembna sporočila. Ključni sporočili za nadaljnje delo sta, da ste v največji meri zadovoljni z izvajanjem nove oblike pouka ter s komunikacijo z  učitelji. Hkrati sporočate, da otroci že zelo pogrešajo šolo in sošolce. Vaše priznanje in pohvala nam veliko pomeni. Podana mnenja in predlogi nam predstavljajo kažipot za izboljšave. Tudi zaposleni na šoli delimo mnenje z vami in si želimo hitre vrnitve v šolske prostore.

Kot ste lahko že zasledili v medijih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  v preteklem tednu osnovnim šolam poslalo okrožnico, katere del je dokument s priporočili za preverjanje in ocenjevanje znanja med izobraževanjem na daljavo, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo.

Na naši šoli se jih trudimo že upoštevati, saj menimo, da prispevajo h kvalitetnemu izvajanju učenja v danih razmerah. Ključno v objavljenih smernicah je, da nadaljujemo z vpeljanim načinom učenja in poučevanja. Ocenjevanja znanja na daljavo v mesecu aprilu še ne bo. V okviru učenja se znanje preverja, kar pomeni, da imata učitelj in učenec informacijo, v kolikšni meri je znanje usvojeno in se ne ocenjuje. Pri tem naj se uporabljajo metode in oblike, ki bi jih lahko pozneje uporabili za morebitno ocenjevanje.

V naslednjem tednu bomo poleg drugega, veliko časa namenili iskanju učinkovitih poti za preverjanje znanja. Namen usmeritev za preverjanje in ocenjevanje znanja v izrednih razmerah je usmeriti aktivnosti učiteljev tako, da bodo v največji meri upoštevali dejavnike, ki vplivajo na celoten proces učenja in na počutje učencev. Pri izobraževanju na daljavo je preverjanje in ocenjevanje znanja s psihološkega in sociološkega vidika še posebej občutljivo. Učiteljem priporočajo, naj učence vnaprej seznanijo, na kakšen način bodo preverjali znanje in kakšna bodo merila uspešnosti. Posebno pozornost naj posvetijo ranljivim skupinam učencev in učencem z učnimi težavami.

Preverjanje naj ne bo preobsežno, obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja pa naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru.

Za samo ocenjevanje bo namreč, kot je zapisano v dokumentu, v drugi polovici aprila ministrstvo pripravilo spremembe pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter spremembe drugih predpisov. Omenjene spremembe naj bi zagotavljale možnost ocenjevanja učenčevega napredka in drugih dopustnih načinov ocenjevanja, število potrebnih ocen pri posameznem predmetu in način zaključevanja ocen.  O načinih ocenjevanja vas bomo sproti obveščali.

Še posebno pozornost bomo v prihodnjem času namenili učencem, ki potrebujejo pomoč pri posameznih predmetnih področjih in vsebinah, zato bomo s pomočjo učiteljic podaljšanega bivanja in študentov Pedagoške fakultete organizirali mrežo učne pomoči. Da bo delo takoj steklo, bomo na pobudo učiteljev in razrednikov, v mrežo pomoči vključili učence, pri katerih zaznavamo določene primanjkljaje. Na tem mestu prosimo za sodelovanje še predvsem vas starše, ki potrebo po pomoči za svojega otroka čim prej sporočite učitelju predmeta  oziroma razredniku, lahko pa tudi šolski pedagoginji ali ravnateljici na njihove e-naslove. S skupnimi močmi nam bo uspelo.  

Tekoči teden smo zaradi bližajočega praznika poskušali nekoliko razbremeniti tudi z dnevi dejavnosti in vključevanjem bolj sproščenih vsebin. Naslednji teden bo krajši zaradi velikonočnega ponedeljka.

Zahvaljujem se vam za podporo, sodelovanje, še posebej praznični čas preživite sproščeno in ostanite zdravi.

V upanju, da se bomo lahko kmalu ponovno srečali v šoli, vas lepo pozdravljamo.

Kolektiv OŠ Dob

2. april je Mednarodni dan knjige za otroke

Letošnjo poslanico je napisal pisatelj Peter Svetina. Dostopna je na spodnji povezavi.

V knjižnici Domžale so za vas pripravili celo paleto zabavnih izzivov
http://www.knjiznica-domzale.si/Domov/Zadnje-novice/2-april-mednarodni-dan-knjig-za-otroke-8
ANKETA za starše o pouku na daljavo

Spoštovani starši! Zaradi izrednih razmer že tretji teden poteka pouk na daljavo, ki ne zajema le opravljanje običajnih domačih nalog in učenja, pač pa predstavlja nadomestno izvedbo vsakodnevnega pouka v šoli. Za nemoteno izvajanje rednega pouka na šolski spletni strani objavljamo učna gradiva in napotke za delo. Zavedamo se, da je potrebno veliko prilagajanja in truda, da usklajujete vse obveznosti. Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in rešite vprašalnik, ki bo aktiven do petka, 3. aprila 2020 do 22.ure: – za starše učencev od 1. do 5. razreda na: https://www.1ka.si/a/268094, -za starše učencev od 6. do 9. razreda na: https://www.1ka.si/a/268136. Vaše mnenje nam bo v veliko pomoč pri načrtovanju dela v naslednjih tednih. Starše, ki imate otroke v različnih razredih, naprošamo, da za vsakega otroka izpolnite svoj anketni vprašalnik. Anonimnost vaših odgovorov je zagotovljena. Odgovore bomo uporabili izključno za interno evalvacijo. Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.  Ostanite zdravi! Kolektiv OŠ Dob

POUK na daljavo SE NADALJUJE

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

pouk na daljavo se nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, bo odločila zdravstvena stroka.

Gradiva za vsak prihodnji teden bodo objavljena predvidoma v nedeljo popoldne.

Naša šola uporablja Arnesove storitve. Ker večina osnovnošolskih in srednješolskih učilnic gostuje na Arnesovih strežnikih, pogosto dnevno prihaja do obremenitve strežnikov, kar se kaže v motenem delovanju spletnih učilnic in prekinitvah spletnih povezav. Zato vas ponovno prosimo za strpnost in potrpežljivost in predlagamo, da prenesete navodila za vse predmete na vaš računalnik in se tako izognete težavam, s tem pa boste tudi razbremenili promet v medmrežju in na strežnikih. Arnes na svoji spletni in facebook strani objavlja novice glede motenj na omrežju ali nedelovanju njihovih storitev. Veliko vaših odzivov, ki pričajo, da  učenci redno sledijo delu, nas veseli, zato verjamemo, da spletne motnje učencem ne bodo prekinile motivacije za delo.

Spoštovani starši, vsi skupaj spodbujajmo učence k razredni in medsebojni pomoči preko socialnih omrežij, elektronske pošte in SMS-ov, z namenom, da bi bila izmenjava gradiv čim bolj učinkovita. Pri tem imamo priložnost,  da otroke učimo uporabe pravilnega žargona na vseh socialnih omrežjih. Mogoče nas bo ta možnost sodelovanja še bolj povezala in nam pomagala utrjevati občutek solidarnosti.

Dragi učenci, bodite strpni, česar ne veste, se obrnite po pomoč k učiteljem, vendar se pred tem sami potrudite priti do odgovorov. Zavedajte se, da boste pridobljeno znanje potrebovali. Ni potrebno, da imate ves čas ob sebi stalnega nadzornika/starša, ki preverja koliko in kako ste naredili. Potrudite se, da ste nadzorniki sami sebi, saj boste to veščino potrebovali v življenju.

Trudimo se, da je obseg nove učne snovi in domačega dela racionalno razporejen ter da boste lahko z vajami in nalogami utrdili snov preteklih dni. Še nadaljnje se bomo zavzeto trudili, da bomo našim učencem in vašim otrokom omogočili pridobivanje znanja na vseh področjih. Pomembno je, da ostanemo povezani in se podpiramo.

Spoštovani starši, zavedamo se, da ste tudi vi zaradi drugačnega dnevnega ritma zelo obremenjeni in da se trudite po najboljših močeh. Zato še posebej spodbujajte manj angažirane otroke, da se po pomoč glede snovi (razlaga, povratna informacija, vprašanja) obrnejo na učitelje, da jim s tem pomagamo postaviti nekoliko bolj trdne okvirje za delo na daljavo.

Zahvaljujemo se vam za vse spodbudne besede in koristne povratne informacije.

Ostanite zdravi!

VABILO na brezplačne kulturne prireditve in dejavnosti na daljavo

Spoštovani starši in učenci!
Obveščamo vas, da je v skladu z odredbo Ministrstva za zdravje RS Kulturni bazar 2020, načrtovan za 9. april v Cankarjevem domu, prestavljen na četrtek, 2. julija 2020.
Vsi prijavljeni bodo najkasneje do 24. aprila obveščeni o morebitnih spremembah v programu. Za vse informacije so vam izvajalci na voljo na info@kulturnibazar.si .

V času, ko so kulturne ustanove v Sloveniji in po svetu zaprle svoja vrata, številne med njimi pripravljajo spletne vsebine, koristne za vse, obenem pa ponujajo različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin na daljavo. Marsikatere objavljene vsebine so namenjene tudi odraslim, ki v tem času nimate možnosti za obisk kulturnih ustanov.

V prilogi je objavljen izbor vsebin, ki ga bodo sproti dopolnjevali na www.kulturnibazar.si. Bodite pozorni na to, da so nekatere vsebine na voljo le omejen čas, podrobnejše informacije najdete na straneh posameznih ustanov. Vse zbrane vsebine so dostopne brezplačno.

Ostanite zdravi, z lepimi pozdravi.

Več v prilogi>>>

NPZ 3. r

NPZ za 3. r v tem šolskem letu za nas poskusne šole odpade.

Pouk na daljavo v drugem tednu

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,
za nami je prvi teden pouka na daljavo. Preko e-gradiva, izmenjavanja e- sporočil in sprotnega opravljanja šolskih obveznosti smo se in se bomo kljub prisotnim spletnim tehničnim težavam trudili vzpostaviti mrežo komunikacije in dela na daljavo.

Ponovno apeliramo na vas, da se v trenutnih okoliščinah  vsi skupaj še nadaljnje trudimo za širitev znanja, ohranjanje učne kondicije in spoštljivega odnosa drug do drugega. Vztrajajmo pri ohranjanju stikov in komunicirajmo, čeprav po e-poti.

Na spletni strani so trenutno objavljena vsa gradiva za pouk od 16. 3. do 20. 3. 2020. Gradiva so pripravljena tedensko, ne po dnevnem urniku, kot ste ga vajeni v šoli.

Gradiva za prihodnji teden (od 23. 3. do 27. 3.) bodo objavljena predvidoma v nedeljo popoldne.

Kot smo vam zapisali že v prejšnjem obvestilu, še vedno velja sporočilo učencem:

Ste pred izzivom – vstopate v sistem drugačnega šolskega dela, vestno opravljajte svoje obveznosti, naloge in se sproti učite. Drugačno obliko pouka sprejmite kot izziv, še posebej pa vas naj ne bo strah stopiti v kontakt s svojimi učitelji, jim poslati elektronsko sporočilo in jih povprašati o nejasnostih pri obravnavani snovi.

Učenci, kot smo že zapisali, je izjemno pomembno ohranjanje učne kondicije, zato dopoldanski čas namenite pouku, med delom si vzemite kratke odmore, poskrbite za zračen prostor ter predvsem vztrajajte z delom. Tedenske naloge za posamezni predmet si razporedite sami – vendar sledite cilju, da je delo za vse predmete opravljeno v tekočem tednu.

V primeru, da so kakšne nejasnosti, dileme, vprašanja, pošljite učiteljem elektronsko sporočilo, saj bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.  Da bo povratna informacija učitelja še hitrejša in učinkovitejša, lahko slikate gradivo s telefonom in ga pošljite na učiteljev elektronski naslov.

Starše ponovno naprošamo, da svojim otrokom pomagate pri razporejanju časa, pisanju in pošiljanju elektronskih sporočil, če pri tem še niso samostojni. Za strokovno razlago snovi, za pojasnila in povratno informacijo  so zadolženi učitelji, zato spodbudite svoje otroke k redni komunikaciji z učitelji.

Ponovno vas bi želeli opomniti, da nas lahko za kakršna koli pojasnila v dopoldanskem času kontaktirate po e-pošti, za dodatna pojasnila ali pogovor pa vam je na voljo tudi  šolska svetovalna delavka na andreja.flerin.majcen@os-dob.si

V primeru tehničnih zapletov ali nedelovanja zavihka do vsebin se obrnite po pomoč na administratorja šolske spletne strani: samo.zadravec@os-dob.si

Hkrati vas obveščamo, da so v skladu s sprejetim odlokom o začasni prepovedi javnega zbiranja do preklica zaprta vsa zunanja šolska igrišča, zato njihova uporaba ni dovoljena.

Pomagajmo sebi in drugim. Skupaj zmoremo!

Pouk na daljavo

Spoštovani starši in učenci,

V času izrednih razmer žal tudi vsakdanje samoumevne stvari ne potekajo običajno, zato prosimo vse starše in učence za strpnost in razumevanje. Naj bo naša prva skrb zdravje nas samih in bližnjih, prav tako pa tudi prizadevanje, da virusa ne širimo. Najpomembneje je, da ostanemo doma v samoizolaciji, vse ostalo pa se bo tudi uredilo – ne skrbite!

V zadnjih dneh je prihajalo do daljših motenj v delovanju strežnikov na Arnesu in E-asistentu, saj je logično, da nobeden komunikacijski sistem v državi ni bil zgrajen, kaj šele testiran, za tako velike obremenitve. Predvideva se, da bo zaradi preobremenitve strežnikov tudi v bodoče prihajalo do krajših ali daljših motenj (nedostopnosti). Zato svetujemo, da si v popoldanskem času ali večernih urah, ko so sistemi manj obremenjeni, prenesete navodila za vse predmete na vaš računalnik in se tako ognete težavam, s tem pa boste tudi razbremenili promet v medmrežju in na strežnikih.

Nekaj naših učiteljev je odsotnih zaradi bolezni (nihče zaradi okužbe s koronavirusom), zato nekaj navodil še manjka. Manjkajoče bomo dopolnili v najkrajšem možnem času.

Klikni tukaj za učenje na daljavo (V prihodnje uporabljajte rdeč gumb na desni strani zgoraj)

ROID

Samo Zadravec

Novo obvestilo o pouku na daljavo

Spoštovani starši,

zaradi motenega delovanja nekaterih elektronskih medijev se trudimo vzpostaviti pouk na daljavo oziroma objaviti navodila ter gradiva za učence na spletni strani šole takoj, ko bo mogoče. Včeraj je bila ob 21.21 uri namreč preklicana  prepoved  učenja na daljavo, zato z izvedbo učenja na daljavo naši učenci pričnejo z današnjim dnem.

Glede na informacijo, da imajo nekateri učenci pozabljene šolske potrebščine v šoli, vam sporočamo, da le te lahko prevzamejo v sredo, 18. marca 2020 od 10.15 do 10.30 ure. Nekaj učencev 6.a  ima DZ za jezikovno vzgojo v učilnici slo 2, v stekleni omari takoj ob vratih v učilnico.

Sporočilo učencem: Ste pred izzivom – vstopate v sistem drugačnega šolskega dela, vestno opravljajte svoje obveznosti, naloge in se sproti učite. Sprejmite takšno obliko pouka kot izziv, naj vas ne bo strah stopiti v kontakt s svojimi učitelji, jim poslati elektronsko sporočilo in jih povprašati o nejasnostih pri obravnavani snovi.

Skrbite zase in ostanite zdravi!

Lep pozdrav!

Pouk na daljavo

Šole so dobile nova navodila, da pouk na daljavo v naslednjem tednu od 16. 3. do 20. 3. 2020 ODPADE. Spodaj si lahko preberete povzetek obvestila.

 

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji,

ob današnjih novih določilih Vlade Republike Slovenije, ki z jutrišnjim dnem v celoti prepoveduje vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih, šolah in zavodih, vam svetujemo, da v prvem tednu med 16. 3. 2020 in 20. 3. 2020 vsem zaposlenim na vašem zavodu odredite petdnevno izredno odsotnost z dela zaradi elementarne nesreče. S tem popolnoma prekinete delovanje šole, jo izpraznite za obdobje enega tedna, od tedaj dalje pa skupno načrtno preidete na tiste dejavnosti, ki so povezane z učenjem na daljavo, pripravljanjem zaključka tega in načrtovanjem prihodnjega šolskega leta ter ostalimi aktivnostmi, ki sem vam jih navedel v svojem dopisu pred dvema dnevoma. Tudi s strani MIZŠ, Zavoda za šolstvo in drugih strokovnih institucij boste za nadaljnje delo v naslednjem tednu prejeli ustrezne usmeritve in določila, ki vas bodo vodila v tem izjemnem obdobju.

Lep pozdrav in srečno,

Anton BALOH
generalni direktor

RAZGLAŠENA EPIDEMIJA, ŠOLA ZAČASNO ZAPRTA

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, je v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RSšt. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah.

To pomeni, da šola v času od 16.3.2020 do predvidoma 29.3.2020 vzgojno-izobraževalne dejavnosti v prostorih šole NE bo izvajala.

V šoli v tem času ne bomo izvajali varstva otrok.

Šola bo za učence, ki so prijavljeni na prehrano, odjavo izvedla sama.

V času izvajanja ukrepa pouk poteka na daljavo. Na spletni strani šole bodo v ponedeljek zjutraj (ter nadalje naslednji ponedeljek) objavljena navodila in gradiva za samostojno delo učencev doma. Starše, ki nimajo možnosti spremljanja elektronskih medijev, bodo razredničarke kontaktirale po telefonu, da se dogovorijo o prenosu gradiva.

Učenje na daljavo je za učence obvezujoče. Morebitna vprašanja, povezana z gradivi, naslovite na dodani e-naslov učitelja, zapisanega v objavljenem gradivu.

Pozivamo vas k nadaljnjemu rednemu spremljanju obvestil na spletni strani šole, ki jih bomo objavljali sproti.

Naj bo ta čas čas družinskega druženja in predvsem skrbi za lastno zdravje! Ostanite zdravi!

Morebitna vprašanja naslovite na ravnateljico Barbko Drobnič.

Hvala za razumevanje in sodelovanje!

OBVESTILO O ZAMIKU ROKA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Spoštovani starši,

glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sporočilo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih bomo obveščeni naknadno.

NOVE USMERITVE GLEDE KORONAVIRUSA – PREVENTIVNI UKREPI NA ŠOLI

SPOŠTOVANI STARŠI.

Na osnovi novih potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) v Sloveniji vam pošiljamo nova, posodobljena navodila, ki so del sporočila MIZŠ z dne 6.3.2020 /okrožnica/.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav novega koronavirusa ne bo ohromil vsakdanjega življenja. Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o preventivnih ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji.

Ministrstvo za zdravje v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem mora Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestiti tudi javnost.

Trenutna epidemiološka situacija NE narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju (NIJZ, 5.3.2020).

Vodstvo zavoda je odgovorno za obvladovanje razmer na področju dela, obveščanje in poročanje NIJZ-a.

Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.

Vse starše učencev, ki imajo povišano temperaturo in že dlje časa močno kašljajo in smrkajo prosimo, da otroke nemudoma odpeljejo k osebnemu pediatru oz. otroka za čas do ozdravitve pustijo v domači oskrbi.

Toda, če pa oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal(vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, zato bodimo vsi pozorni na zapisane in znake okužbe. Po telefonu se moramo posvetovati z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih bomo prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je edini relevanten vir za informacije in potrditev novih primerov okužbe na območju Republike Slovenije.

NIJZ ocenjuje tveganje za javno zdravje v Sloveniji, obvešča in pripravlja priporočila in z območnimi enotami izvaja testiranja in usmerja v primeru potrjenih okužb.

V zvezi z tovrstnimi vprašanji je potrebno slediti navodilom in usmeritvam Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njihovi uradni spletni strani https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), na NIJZ svetujejo, da se osebe preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo izven rednega delovnega časa glede nadaljnjih ukrepov.

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko osebe posvetujejo z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 031 646 617vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. Spodaj so navedene tudi kontaktne številke območnih enot NIJZ.

Vprašanja s področja potovanj v tujino in vračanja iz tujine v Slovenijo Primarne informacije, navodila in usmeritve za potnike so na voljo na uradni spletni strani Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (NIJZ).

Dodatne informacije za potnike so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. Za dodatne informacije se lahko posamezniki obrnejo tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov na telefonsko številko 01 478 23 05 ali po elektronski pošti na konzularne-zadeve.mzz@gov.s

RELEVANTNI VIRI INFORMACIJ

Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje(NIJZ).

Kontaktne številke območnih enot NIJZ najdete na naslednjih povezavah:

OE Celje: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-celje

OE Koper: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-koper

OE Kranja: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-kranj

OE Ljubljana: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ljubljana

OE Ravne: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem

OE Novo mesto: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-novo-mesto

OE Nova Gorica: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-nova-gorica

OE Murska Sobota: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-murska-sobota

OE Maribor: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-maribor2.

 

 

 

Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.

Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah.

Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.

Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave GOV.SI.

Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.

 

 

PONOVNO PRIPOROČILA, ki se izvajajo tudi v šoli:

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo ne bi bila dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal poskrbimo za redno zračenje in prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov). V šoli izvajamo 2 x v dopoldnevu razkuževanje ograje, vseh pip in kljuk stranišč in sicer po prvem in drugem odmoru / 9.20-9.30 ter 10.20 – 10.30/

Okrožnica ministrstva za izobraževanje, znanost olstvo

USMERITVE GLEDE KORONAVIRUSA (COVID – 19) – PREVENTIVNI UKREPI NA ŠOLI

Spoštovani starši!

Novih navodil s strani MIZŠ in NIJZ za VIZ.

Dopis MIZŠ          Dopis NIJZ

USMERITVE GLEDE KORONAVIRUSA (COVID – 19) – PREVENTIVNI UKREPI NA ŠOLI

Spoštovani starši!

Po navodilih Ministrstva za šolstvo znanost in šport vas obveščamo, da posebnih omejitev pri izvajanju  vzgojnoizobraževalnega dela pristojno ministrstvo ne predvideva, zato delo na šoli poteka kot običajno. Vsi delavci šole so redno obveščeni o preventivnih ukrepih pri preprečavanju okužb.

V skladu z navodili MIZŠ bomo v šoli izvajali vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Skrb za higieno rok otrok s povečanim nadzorom vseh delavcev šole.
 • Upoštevanje pravil higiene kašlja (z uporabo osebnih higienskih robčkov).
 • Redno zračenje prostorov šole.
 • Dezinfekcija ograj, pip, kljuk… dvakrat dnevno.
 • Redno obveščanje vseh deležnikov glede spremljanja in izvajanja preventive.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, moramo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Podrobnejše napotke najdete na  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Starše pozivamo, da bolne otroke zadržijo v domači oskrbi in v šolo ne pošiljajo otrok z znaki okužbe dihal, trebušnimi težavami in povišano telesno temperaturo. Predlagamo tudi posvet z otrokovim osebnim zdravnikom.

Pozivamo starše, ki so na družinskem dopustu v tujini, da se ob prihodu domov javijo razredniku ali vodstvu šole, da se dogovorimo o ponovni vključitvi otroka k pouku.

Pozivamo vas k rednemu spremljanju obvestil na spletni strani šole, ki jih objavili v primeru spremenjenih razmer.

Prilagamo tudi povezavo na spletno stran MIZŠ, kjer so v zvezi koronavirusa (2019-nCoV) objavljene sprotne, najnovejše informacije.

 

Vodstvo šole

Vabilo staršem učencev od 6. do 9. razreda na drugi roditeljski sestanek

Starše učencev od 6. do 9. razreda vabimo na drugi roditeljski sestanek,

ki bo v četrtek, 27. februarja 2020 ob 17. uri v učilnici glasbene umetnosti.

Vljudno vabljeni!

Več o vsebini…

Hiša eksperimentov na šoli
Zimske počitnice - prijava na počitniško varstvo

V času zimskih počitnic od 17.do 21. 2. 2020 Zveza prijateljev mladine Domžale za učence od 1. do 5. razreda organizira počitniško varstvo v prostorih Osnovne šole Rodica.

PRIJAVA

Obvestilo o informativnem dnevu na srednjih šolah

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

Informativni dan bo potekal:

 • v petek, februarja 2020, ob 9. in 15. uri, ter
 • v soboto, februarja 2020, ob 9. uri.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka obiskali šole, v katerih želijo dobiti informacije o vpisu. Učenci zadnje triade, ki se nameravajo odzvati informativnemu dnevu, se ga udeležijo v petek v popoldanskem času oziroma v soboto, na pouka prosti dan.

Nekatere srednje šole imajo prilagojen čas izvedbe predstavitev za posamezne programe, zato si jih pred obiskom podrobno poglejte. Podrobne informacije

Povabilo k vključitvi v samopomočne skupine staršev otrok s posebnimi potrebami

Spoštovani starši,

v Zavodu MIND tudi v letošnjem letu nadaljujemo s srečanji samopomočne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami.

Srečanja potekajo na 14 dni, ob sredah med 19.00 in 20.30 na eni izmed domžalskih osnovnih šola. Program sofinancira Občina Domžale, tako da je za starše, ki prihajajo iz domžalske občine, udeležba brezplačna. Prijave sprejemamo do 30. 1. 2020. Za vse dodatne informacije nam lahko starši pišejo na info@zavodmind.si.

Prosili bi, da informacijo delite s starši in jih spodbudite k vključitvi v skupino, saj bodo zagotovo pridobili koristno izkušnjo zase.

Lepo vas pozdravljava,

Tamara Gorenc in Sanja Klemenc

Zavod MIND

Objava Razpisa za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 2020/2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 2020/2021

Razpis je dostopen tukaj.

Vabilo staršem in učencem 8. in 9. razreda na Poklicno tržnico in Informativo 20

Starše in učence 8. in 9. razredov  vabimo na POKLICNO TRŽNICO – predstavitev srednjih šol, ki bo potekala v torek, 21. 1. 2020, od 17. do 18. 30 ure v avli Osnovne šole Domžale.

Seznam sodelujočih srednjih šol je v priponki.

Vabljeni tudi na vsakoletni sejem izobraževanja in poklicev INFORMATIVA 20, ki bo potekal v petek, 24. 1. in v soboto, 25. 1. 2020 od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Več o dogajanju, sodelujočih in programu si lahko preberete na https://www.informativa.si/

Rokovnik vpisa v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

V prilogi objavljamo rokovnik vpisa v srednje šole za šolsko leto 2020/21.

Priloga

Aktualno: gripa in zaščita pred gripo

Pohod gripe – opozorilo NIJZ-a

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. V prihodnjih tednih pričakujemo vrh sezone gripe in porast števila zbolelih z gripo ter tudi drugimi okužbami dihal.

Podrobnejše informacije si lahko preberete  tukaj.

Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji, več na https://www.nijz.si/sl/zacenja-se-cepljenje-proti-gripi

Več tudi na  https://www.nijz.si/sl/tedensko-spremljanje-gripe-in-drugih-akutnih-okuzb-dihal-v-sezoni-20192020

Zimska šola v naravi Kope

Sporočamo vam, da smo vsi spremljevalci in učenci srečno prispeli na Kope in smo že pri našem prvem obroku v domu.

Po kosilu in počitku pa veselo na smučišče.

 

 

Sprememba kontakta za prijavo in odjavo šolske prehrane

Sporočamo vam, da po novem prijave in odjave šolske prehrane ureja nova delavka ga. Helena Parkelj.

Že sedaj lahko prijavo oziroma odjavo prehrane učenca sporočate na NOVI E-NASLOV: odjava.prehrane@os-dob.si

S 3. januarjem 2020 bo spremembe glede prehrane mogoče sporočati izključno na novi e-naslov.

Sporočanje preko eAsistenta ostaja nespremenjeno.

Hvala za razumevanje in sodelovanje!

 

 

Tehnični dan in sejmarjenje

V četrtek, 28. novembra, smo na šoli zakorakali v predpraznični čas: novoletna jelka, lučke, vonj po medenjakih, darila … vonj po praznikih … Nekaj tega vzdušja smo pripravili na šolskem tehniškem dnevu in vam ga poskušali pričarati na popoldanskem sejmarjenju. Razstavili smo svoje izdelke – majhne pozornosti, darilca, morda je kdo dobil idejo za darila, veliko idej … In dišalo je tudi: vaflji so nam šli zares v slast. Slike si lahko ogledate v albumu slik.

S sejmarjenjem smo z zajetno vsoto z vašo pomočjo

obogatili šolski sklad za 2932,46€

HVALA VAM!

 

 

28. 11. 2019 Praznično sejmarjenje v času govorilnih ur

Govorilne ure bodo izvedene v manjšem deležu, in sicer za razredno stopnjo od 16.-17. ure ter za predmetno stopnjo od 18.-19. ure.

 

 

Obvestilo staršem - ponovni pojav ušivosti

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da v šoli še vedno opažamo vztrajanje pojava ušivosti kljub sporočanju staršem po nujnem preventivnem ravnanju.

Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost po

javlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši. Prosimo, da v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja. Navodila oziroma več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani www.nijz.si.

Starše, ki se ne odzivajo, ne sodelujejo pri naporih za odpravljanje ušivosti oziroma ne izvedejo razuševanja, bo šola dolžna vabiti na individualni razgovor, saj je sodelovanje vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razuševanja ključno za odpravo ušivosti v šolskem okolju. Razgovor se bo izvedel z namenom ugotovljanja razlogov za nesodelovanje ter pomoč pri iskanju rešitev zanje.

Hvala za razumevanje!

 

 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva _vabilo učencem 8. in 9. razreda in njihovim staršem

Dodatne informacije in prijavo na dogodek si lahko ogledate tukaj.

 

 

Sprememba avtobusne postaje Turnše

Obvestilo za vozače s smeri Turnše

Od 7.11.2019 bo šolski  avtobus ustavljal pri hišni številki Turnše 26.

 

 

November - mesec preventive v Domžalah

Vabimo vas k dejavnostim v mesecu preventive.

 

 

Obvestilo o zaznavi podančic v šoli

Starše obveščamo, da smo bili obveščeni o primeru podančic/glist otroka v šoli.

Informacija za starše z navodili za preventivo

Obvestilo o izvedbi popoldanskih skupnih govorilnih urah v š. l. 2019/20

Starše obveščamo, da bodo popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2019/20 potekale praviloma v četrtem tednu posameznega meseca v enakem časovnem obsegu.  Delne  spremembe bodo tudi v načinu odzivanja oziroma naročanja staršev na dogovorjen termin.

Govorilne ure  od 1. do 5. razreda potekajo v času od 16. do 18. ure skladno  z dogovorom s starši posameznega oddelka.

Govorilne ure od 6. do 9. razreda potekajo v času od 17. do 19. ure.  Starši se nanje vnaprej ne naročajo več, zato se seznami na vratih ne bodo več objavljali.

Hvala za vaše sodelovanje!

 

Rezultati zbiranja odpadnega papirja
Festival zdravja⁺ v povezavi z mobilnostjo in NVO gre v šolo - posodobljena informacija

Letošnji Festival zdravja+ v povezavi z mobilnostjo smo združili z  akcijo NVO gre v šolo (ki vsako leto poteka na različnih slovenskih šolah), kjer lahko otroci na interaktiven način spoznajo okoliške nevladne organizacije.

Namen akcije »NVO gre v šolo« je predstaviti nevladne organizacije in njihove dejavnosti, programe in projekte učencem in učiteljem, seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter vključitev dejavnosti oziroma programov nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta. Na ta način se vzpostavljajo med-sektorska sodelovanja, družbena odgovornost in krepitev razvoja celotne lokalne skupnosti.

Cilj programa je seznanitev z različnimi preventivnimi dejavnostmi:  preventiva nasilja, preventiva sovražnega govora… Še posebej pa je poudarek na krepitvi sprejemanja različnosti ter strpnosti do vseh in vsakega posameznika.

Na pobudo skupine staršev se bo prvotno predvidena delavnica izvajalca Društvo parada ponosa izvedla najprej s starši, na katero vas že sedaj vabimo (točen termin bo naknadno objavljen).

Če se želite o akciji NVO  izvedeti kaj več, lahko pišete na info@consulta.si (Nina Groboljšek) ali pokličete telefonsko številko 01/3209-484.

Tukaj si lahko ogledate z 9. 10. 2019 posodobljena natančna navodila glede organizacije in NVO sodelujoči izvajalci_delavnice.

Sprememba poti avtobusa v Krtini zaradi del

Dela v Krtini

Po zagotovilih izvajalca je možen prehod otrok čez območje del na cesti od Brezja do PŠ Krtina.

Avtobus na območju del v Krtini pa vozi po spremenjeni poti – GLEJ ZEMLJEVID

Teden otroka 7. 10. - 11. 10. 2019

Poslanica v tednu otroka

Program dejavnosti na matični šoli v Dobu

Program dejavnosti na Podružnični šoli Krtina

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA V TEDNU OTROKA 

V tednu otroka bo vsako jutro med 7.20 in 8.20 uro potekalo tudi zbiranje odpadnega papirja na OŠ Dob. V petek 11.10. bo na šoli potekal Festival Zdravja in na ta dan bomo odpadni papir zbirali od 7.20 – 13.00. Razred, ki bo zbral največ odpadnega papirja, bo nagrajen.

Vabilo na roditeljski sestanek in predavanje za 9. razred

Spoštovani starši in učenci devetega razreda!

Vaši otroci se bodo v letošnjem šolskem letu poslovili od osnovne šole. Stojijo pred pomembno odločitvijo “Kam po osnovni šoli ?”

Pri tej odločitvi skušamo tako njim kot tudi vam pomagati s čim popolnejšimi informacijami o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica in o samem vpisu v srednješolske programe.

V ta namen smo pripravili predavanje “Kako mladostniku pomagati pri načrtovanju kariere?” z razgovorom, ki ga bo vodila ga. Maruša Goršak, karierna svetovalka, s katero že vrsto let sodelujemo na področju načrtovanja kariere.

Vabimo vas, da se srečanja, ki bo v četrtek, 3. oktobra 2019 ob 17.00. uri v učilnici glasbene umetnosti (zgornje nadstropje, zadnja učilnica desno), skupaj z vašimi otroci udeležite.

Drugo srečanje glede nadaljevanja šolanja bo predvidoma v mesecu februarju po izidu razpisa

Lepo vabljeni!

Vabilo na drugo brezplačno srečanje "Šole za družino"
Sprememba voznega reda šolskega avtobusa v četrtkih in petkih

Obveščamo vas o spremembi voznega reda šolskih avtobusov, ki velja le ob četrtkih in petkih.

Relacija 2.2. Odhodi iz šole ob  13.05 (1. avtobus) ob 14.45 (2. avtobus)  smer Zalog (vedno 50 sedežev).

POSTAJA

1.avtobus

Ponedeljek, torek, sreda

1.avtobus

Četrtek in petek

Smer Turnše; smer Krtina

2.avtobus
OŠ DOB 13.05 13.00          ;                          13,15 14.45
Češenik ovinek 13.07 13.03          ; 14.47
Češenik pri gradu 13.08 13.05          ; 14.50
Turnše v sredini vasi 13.12 13.07          ; 14.53
Količevo* 13.15 13.10          ; 14.56
Sp Krtina 13.20

                                         13.20

15.01
PŠ Krtina 13.25                       13.25 15.06
Brezje-križišče v vasi 13.27                        13.27 15.08
Studenec- gasilski dom 13.33                        13.33 15.14
Zalog – parkirni prostor 13.37                         13.37 15.18
Dolenja vas 13.40                         13.40 15.21

Obrazložitev:

Avtobus, ki je prej odpeljal otroke v smeri Turnš in v smeri Krtine hkrati, sedaj 5 minut prej odpelje otroke le v smeri Turnš in se nato prazen vrne pred OŠ Dob, kjer pobere vse otroke iz smeri Krtina. 

Ukrep je bil sprejet zato, da vsi učenci lahko v miru pojedo kosilo.

Pretekli petek smo spremembo izvedli poskusno in se je izkazala za dobro odločitev, katero smo sedaj nadgradili še z 5 minutnim predčasnim odhodom v smeri Turnš.

Za morebitna dodatna pojasnila kontaktirajte pomočnico ravnateljico go. Damijano Križnik Vrhovec.

Poletna šola v naravi - Strunjan

Nove slike iz poletne šole v naravi so objavljene v Albumu slik

Prispeli v Strunjan

Vse starše učencev petih razredov obveščamo, da smo srečno prispeli v Strunjan.

 

Vabilo na prvo brezplačno srečanje "Šole za družino"

ŠTUDIJSKO-RAZISKOVALNI CENTER ZA DRUŽINO, ENOTA DOMŽALE

Organizira

ŠOLO ZA DRUŽINO

(sklop brezplačnih predavanj; financ. Občina Domžale)

Ponovitev spomladanskega predavanja:

VARNO POSTAVLJANJE MEJA PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

25.9.2019, od 17-18.ure

!Tokrat v prostorih CENTRA ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE!

Masljeva ulica 3, Domžale

Obvezne predhodne prijave na: 041 922-130

Predavateljica: Lidija Bašič Jančar, zakonska in družinska terapevtka

(srcdljubljana.com, lidijabjancar.com)

Vsi se strinjamo, da je starševstvo najlepša, a hkrati zelo zahtevna življenjska naloga. Z izzivom postavljanja meja se prvič soočimo v obdobju trme in kasneje zelo intenzivno v času mladostništva. Meje vedno postavljamo pri sebi, da se jih otrok uči postavljati zase. Težava nastane, saj marsikdo ne ve, kaj meje sploh so in kako se učinkovito spopasti z njimi.
Temeljna vprašanja, ki se staršem največkrat ob tem postavljajo so: Kako odločno in hkrati sočutno postaviti meje?, Kako se odzvati na otroka, ko je vznemirjen in kako doseči, da nas bo ubogal?, Kaj ima razvoj samopodobe pri otroku s postavljanjem meja?, Kaj se zgodi, če meje pri malčku niso zadosti trdno postavljene? Kaj imajo mladostniki s tem?

O tem, kako presegati svoje vzorce, da lahko sočutno vztrajamo ob otroku in ga vodimo pogumno naprej, bomo spregovorili na predavanju Šole za družino, ki jo organizira Študijsko-raziskovalni center za družino, enota Domžale.

Vljudno vabljeni!

 

Šola v Krtini in v Dobu bo od 7.30 do 8.10 zaklenjena

Spoštovani starši!

Zaradi varnosti učencev bo šola v Krtini in v Dobu od 7.30 do 8.10 zaklenjena. Učence, ki so vpisani v jutranje varstvo, pripeljite v šolo najkasneje do 7.30. Učence, ki se pripeljejo v šolo s kombijem, bo pričakal dežurni učitelj in jih odpeljal v jutranje varstvo vozačev. Učenci, ki niso vpisani v jutranje varstvo in niso vozači, naj v šolo pridejo ob 8.10.

Vodstvo šole

PRVI ŠOLSKI DAN

Navodila za prvi šolski dan si lahko preberete TUKAJ.

Razpis in vloga za najem šolskih prostorov/telovadnice 2019/20

Objavljamo razpis in vlogo za najem prostorov šole in telovadnice za šolsko leto 2019/20.

RAZPIS 

VLOGA

Anketa - šolske poti

Vabimo vas, da izpolnite anketo o navadah prihajanja učencev v šolo in šolskih poteh.

KLIKNI ZA ANKETA

Prevzem spričevala

Obveščamo vas, da neprevzeta spričevala lahko dvignete do konca meseca julija 2019 vsak delovni dan od 7. do 9. ure v prostoru knjigovodstva oziroma računovodstva (vhod ob glavnem vhodu šole).

Novosti v šolskem letu 2019/20

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da se bo čas izvedbe pouka v novem šolskem letu 2019/20 zaradi organizacijskih vzrokov (število učencev, število oddelkov, pomanjkanje prostorov/telovadnice) spremenil. Glavnina pouka se bo pričela ob 8.20 uri, del pouka (predvsem izbirni predmeti) pa se bodo izvajali tudi v »preduri oziroma nulti uri«  s pričetkom ob 7. 30 uri.

Glede na novi časovni okvir pouka se šola dogovarja za novi vozni red šolskih avtobusov. V okviru možnosti/omejitev je cilj organizacija prevoza,  ki bo učencem omogočila ugodnejši “dvojni časovni” prihod v šolo. Prvi prihod želimo naravnati na že omenjeno preduro oziroma nulti uro, drugi prihod pa na začetek prve šolske ure ob 8.20.

Enako ustrezno bodo spremenjeni tudi odhodi šolskih avtobusov iz šole. Ker je šola z izvajalcem prevoza v fazi usklajevanja in pogajanja, boste o urah prihodov in odhodov šolskih avtobusov obveščeni na spletni strani šole takoj, ko bo dogovor sklenjen.

Zavedamo se vpliva sprememb na dnevni šolski in hkrati družinski ritem, zato iščemo optimalne organizacijske rešitve, sprejete z resno strokovno presojo v dobrobit naših otrok.

Hvala za razumevanje in prijeten družinski oddih do 2. septembra 2019.

Vodstvo šole

Možnost prijave v jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izteka

Starše ponovno opominjamo, da se je rok za prijave v PB in JUV iztekel. Do današnjega dne še nismo prejeli vseh pričakovanih prijav za novo šolsko leto. Več kot 90 staršev učencev, ki so bili vključeni v PB, še ni oddalo prijavnice, zato možnost prijave podaljšujemo do konca meseca junija.  Po tem datumu naknadnih prijav ne bo mogoče več upoštevati, saj  organizacija novega šolskega leta tega ne bo več omogočala.
Če ste vlogo oddali elektronsko, je NE oddajate ponovno v papirni obliki.
Prijava-OPB-2019_20