ODLOG ŠOLANJA ZA ENO LETO

 

•  Možen je na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZOŠ, 45. člen).

 

•  Odlog všolanja za eno leto potrdi komisija v sestavi: šolski zdravnik, psiholog, pedagog in vzgojitelj.

 

•  V primeru odloga otrok eno leto počaka doma ali v vrtcu, ponoven vpis ni potreben.

 

Staršem v pomoč:

Pripravili smo vam Priporočila pri spremljanju otroka s poudarkom razvijanja spretnosti na področjih, za katere menite, da bi jih bilo potrebno pri vašem otroku še okrepiti.