Vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ


Tretji predmet na NPZ za 9. razred v šolskem letu 2021/2022

S sklepom ministrice je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli. Tretji predmet, iz katerega se bo letos na naši šoli z nacionalnim preverjanjem znanja preverjalo znanje učencev 9. razreda, je TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Seznam – izbor tretjega predmeta po šolah si lahko ogledate na uradni strani ministrstva 

Informacije o NPZ za učence in starše – spletne strani Državnega izpitnega centra

Več o NPZ – spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Informacije za učence in starše  2021/2022 (publikacija NPZ v š. l. 2021/22)