ČLANI SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DOB

Ime in priimek:Funkcija novoizvoljenega Sveta zavoda:
Damijana Križnik Vrhovecpredstavnica šole ─ predsednica sveta zavoda
Nina Bürgerpredstavnica šole
Barbara Černčičpredstavnica šole
Tina Jerkičpredstavnica šole
Andreja Šuštaršič Tomšičpredstavnica šole
Franci Rahnepredstavnik Občine Domžale
Feliks Lampretpredstavnik Občine Domžale
Dušan Smolnikarpredstavnik Občine Domžale
Bogdan Zupanpredstavnik staršev
Sašo Seljakpredstavnik staršev
Katrin Šolarpredstavnik staršev