ČLANI SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DOB
Ime in priimek:Funkcija v Svetu zavoda:
Lucija Šarcpredstavnica šole ─ predsednica Sveta zavoda
Maja Jeričpredstavnica šole ─ namestnica predsednice Sveta zavoda
Karmen Bankopredstavnica šole
Nina Bürgerpredstavnica šole
Barbara Kalšek Šumahpredstavnica šole
Feliks Lampretpredstavnik Občine Domžale
Franci Rahnepredstavnik Občine Domžale
Dušan Smolnikarpredstavnik Občine Domžale
Katrin Oražempredstavnica staršev
Primož Primožičpredstavnik staršev
Sašo Seljakpredstavnik staršev

Poslovnik Sveta zavoda