V šolski okoliš Osnovne šole Dob skupaj s Podružnično šolo Krtina spadajo kraji: Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Češenik, Dob, Gorjuša, Kokošnje, Krtina, Leze pri Domžalah, Podrečje, Rača, Račni vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan, Sv. Trojica, Turnše, Zalog pod Sv. Trojico, del Vira, Žeje in Želodnik.
Šolski okoliš je razviden na spodnjem zemljevidu.

Črtkan del je šolski okoliš podružnične šole, ki jo učenci obiskujejo od 1. do 5. razreda.