S te strani si lahko prenesete obrazce, jih izpolnite in jih nato prinesete v šolo ali pošljete po pošti.

Pred oddajo vloge si preberite Pravilnik za dodelitev statusa kulturnika in športnika.

 

Vrsta obrazca
PDF
Prijava na šolsko prehrano
Vloga za subvencijo šole v naravi, taborov
Vloga za status športnika
Vloga za status kulturnika
Zahteva za začetek postopka usmerjanja
 Sprememba osebnih podatkov
                            osebni podatki
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole prijava za vpis
Predlog staršev za odlog šolanja odlog šolanja

 

Najem prostorov

Rzpis

Vloga. doc / Vloga.pdf