Podrobnosti dogodka


ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1. TRIADE OŠ DOB
PROGRAM Ogled Izvoznega rova Rudnika Sitarjevec Litija

Voden ogled gradu Bogenšperk

Obisk Oglarske domačije Brinovec na Dolah pri

Litiji

KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Litija, Bogenšperk, Dole pri Litiji
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) petek, 14. 6. 2024
VODJA Barbara Vidmar, Maja Lamberšek
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Barbara Vidmar, Petra Murn, Maja Lamberšek, Mateja Križman Jesenovec, Nadia Šifrer, Špela Vitanc Vodeb, Melani Kos, Simona Kos, Jadranka Peterc, Janez Sagadin, Ksenja Golubovac
ZUNANJI SODELAVCI Turistično društvo Škofljica
RAZRED, ODDELEK 1.a in 1. b, 2. a in 2. b, 3. a in 3. b
ŠTEVILO UČENCEV 126
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA pred OŠ Dob ob 8.00
ODHOD avtobusa 8.15
PRIHOD avtobusa okoli 16.45
TRAJANJE 8 ur
Okvirni stroški na učenca Okoli  21 eur in prevoz
Malica, kosilo Popotna malica, popoldanska malica