Učenci devetih razredov so imeli dan dejavnosti z naslovom: Obdelava podatkov.

Učenci so reševali anketo, narisali grafe in tabele. Naučili so se izračunati srednje vrednosti in izračunati verjetnost za nek dogodek.