Mini olimpijada je potekala v Športnem parku Domžale, kjer nas je ob začetku nagovorila tudi županja Občine Domžale, mag. Renata Kosec. Razvili smo čisto pravo olimpijsko zastavo, poslušali olimpijsko himno in ob olimpijski bakli zaprisegli, da se bomo trudili za spoštovanje športnih pravil. Učenci so se preizkusili v različnih športnih panogah, ki  so jih vodili člani športnih društev, da bi otroke spodbudili h gibanju in športnemu načinu življenja.