Učenci devetih razredov so imeli dan dejavnosti z naslovom: Obdelava podatkov.

To pomeni, da so se lahko učenci naučili vse o srednjih vrednostih, vse o verjetnosti in izvedli empirično preiskavo.