Urniki so dostopni na povezavi spletne aplikacije eAsistent.

Urnik zasedenosti telovadnice in cenik so na naslednjih povezavah:

  1. Urnik zasedenosti telovadnice v OŠ Dob
  2. Urnik zasedenosti telovadnice (PŠ Krtina)
  3. Cenik najema šolske telovadnice