Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022, se s ponedeljkom, 21. 02 2022 ukinja samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.


Protokol so pripravili sodelavci na Ministrstvu za zdravje.

Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom

S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

Prenos datoteke – Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah

Prenos datoteke – Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah (sprememba, 19. 01. 2022)

Prenos datoteke – Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah (sprememba, 01. 02. 2022)