Spoštovani starši.

V sredo, 17. 11. 2021, se bo na šoli izvajalo samotestiranje za učence od 1.- 9. razreda.

Učenci v šolo prinesejo soglasje staršev ali skrbnikov.

Samotestiranje ni potrebno za učence, ki so bili polno cepljeni ali so prebolevniki in od okužbe ni minilo več kot 6 mesecev. Učenci dajo potrdilo o cepljenju in/ali prebolelosti, na vpogled strokovnemu delavcu šole.

Hišni red OŠ Dob se za čas obveznega samotestiranja spremeni, in sicer se v ponedeljkih, sredah in petkih šola odpre ob 8.00.

Sprememba hišnega reda se navezuje le na izvedbo samotestiranja, ki smo mu namenili podaljšan čas, in sicer že od 8. ure dalje. Celoten obvezen in razširjen program (JV, DOP/DOD in drugo) poteka brez sprememb.

Vsi strokovni delavci, ki pričnejo s prvo šolsko uro, so te dneve v učilnicah že ob 8.00. Vsi učenci, razen učencev vozačev, lahko v šolo, v dnevih samotestiranja, pridejo takoj po 8. uri, se preobujejo in se takoj napotijo v matično učilnico. V matičnih učilnicah se bodo samotestirali na osnovi protokola za samotestiranje učencev v prisotnosti strokovnega delavca, ki izvaja pouk prvo šolsko uro. Po samotestiranju vseh učencev v učilnici, se na osnovi navodil protokola, vrečka z vsemi odpadki po samotestiranju zaveže ali zalepi in postavi pred učilnico, kjer jih bo pobrala dopoldanska čistilka na matični šoli in hišnik na PŠ Krtina. Vrečke za odpadke bo v učilnice dostavil hišnik na matični šoli in hišnik na podružnični šoli. Zbir vseh odpadkov se bo zbiral v posebnem prostoru hišnikov.

Teste za samotestiranje učenci lahko nosijo dnevno v šolo ali pa jih hranijo s strani razrednika v določeni omari matične učilnice.

Hvala za sodelovanje in podporo.

Barbka Drobnič, ravnateljica OŠ DobSoglasje, zadnjo okrožnico ministrstva in protokol si lahko prenesete preko povezav spodaj.


Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje

Okrožnica ministrstva, objavljena na portalu MIZŠ, dne 13. 11. 2021

Protokol, objavljen na portalu MIZŠ, dne 13. 11. 2021