Učitelji razrednega pouka v OŠ Dob

Razred / predmet Učitelji razrednik Učitelji, ki učijo v razredu
1.a Vera Vene

Milan Lukan

Melanija Kos

Mira Matičič

Lana Klopčič

1.b Urška Kokelj

Milan Lukan

Mira Matičič

Melanija Kos

Lana Klopčič

2. a Maja Lamberšek

Lana Klopčič

Milan Lukan

Karmen Banko

Terapevtski  zunanji pes

2. b Mateja Križman Jesenovec

Milan Lukan

Lana Klopčič

Karmen Banko

Ksenija Božak (s terapevtskim psom Tili)

3. a Jadranka Peterc Lana Klopčič
3.b Mateja Sotošek Lana Klopčič
4. a Barbara Blaž Zabukovec Karmen Banko, Barbara Kalšek Šumah, Ines Sadar, Damijana Križnik Vrhovec, Samo Zadravec
4. b Barbara Vidmar Karmen Banko, Barbara Kalšek Šumah, Ines Sadar, Samo Zadravec, Damijana Križnik Vrhovec, Bojana Rutar
5. a Martina Lipar Karmen Banko, Tina Lanišek, Katja Satler, Ines Sadar, Samo Zadravec,
5. b Metka Dimnik Vilar Boštjan Brnot, Tina Lanišek, Katja Satler, Ines Sadar,  Samo Zadravec.

 

Učitelji podaljšanega bivanja in jutranjega varstva Razred
OPB I Melanija Kos 1.razred
OPB II Lidija Ručman 2.razred
OPB III Burger Nina 3. razred
OPB IV Barbara Černčič kombinacija 1.-3.razred
OPB V Damijana Križnik Vrhovec, Bojana Rutar 4. razred
OPB VI Ines Sadar 5. razred
JUV I Mira Matičič
JUV II razredna učiteljica po razporedu

 

Učitelji predmetnega pouka

 

Slovenščina

 

6.b; 7.b; 8. in 9.r skupine Marta Keržan
6.a; 7.a, 7.c; 8. in 9. skupine Lidija Leban
6.c; 8.-9.r skupine

Helena Gregorič

Špela Podlipnik

 

Tuji jezik angleščina

8. in 9. skupine Helena Gregorič
6. a, b skupine; 6.c; 7. c; 7.a b skupine; 8. in 9. skupine Barbara Kalšek Šumah

8. in 9. skupine

 

6.b; 6.c skupine, 7.c skupine,

8.b skupine

  Suzana Fučec

 

Špela Podlipnik

 

6.a; 7.a in b; 8. skupine Katja Satler
Domovinska in državljanska kultura in etika

8. r

7.r

Nataša Kragelj

Lana Klopčič

Matematika  6. a; 7. a, c; 8. in 9. skupine   Irena Trop
8. in 9. skupine

  Damijana Križnik Vrhovec

Blanka Kren

6. b, c; 7. b   Ksenija Božak
6., 7. in 8. skupine  Jasmina Malič

Tehnika in

tehnologija

6., 7. in 8. skupine   Blanka Kren
6., 7. in 8. skupine  Jasmina Malič
Šport 1., 2., 6., 7., 8. in 9.   Milan Lukan
5. b; 6., 7., 8. in 9.a Boštjan Brnot
9.b  Ines Sadar
Likovna umetnost 6.-7.r   Tina Lanišek
8.-9.r   Inge Ivartnik
Glasbena umetnost 6. -9.r   Karmen Banko
Fizika 8. in 9.   Ksenija Božak
Geografija

6.- 9. b

9.a

  Anja Rajh

Suzana Fučec

Zgodovina 6. -9.r   Nataša Kragelj
Kemija

8. razred

9. razred

 Sonja Najman Vedenik

Karmen Uranič

Naravoslovje 6. in 7.   Sonja Najman Vedenik
Gospodinjstvo

6. r skupine

6. r skupine

Andreja Šuštaršič Tomšič

Karmen Uranič

Biologija 8. in 9. r   Andreja Šuštaršič Tomšič