Kronika

 

1886 Prošnja občine Krtina za ustanovitev šole v Krtini. Prošnja zavrnjena.
5. junij 1905 Nova krtinska zahteva pri oblasteh za svojo šolo.
6. november 1905 Izdan odlok številka 1111, da se v krtinski občini ustanovi enorazredna šola.
7. december 1906 ustanovitev krtinske šole potrdi Deželni šolski svet v Ljubljani.
10. september 1908 Poslopje nove krtinske šole je komisijsko pregledano.
13. september 1908 Slovesni blagoslov in otvoritev nove krtinske šole. Imenovala se je Franc Jožefova šola, ker je bila zgrajena v letu šestdesetletnice vladanja cesarja Franca Jožefa.
14. september 1908 Prvi dan pouka v novi šoli. Šolo je začelo obiskovati okrog 100 otrok iz vasi Krtina, Škocjan, Brezje in Studenec. Ta šolski okoliš je ostal nespremenjen vse do jeseni 1945, ko se je pridružila še vas Zalog s 14 šolarji.
1941-1944 Med nemško okupacijo so v Krtini poučevali nemški učitelji.
6. december 1944 Krtinski aktivisti ob podpori partizanske enote zažgejo šolsko poslopje. »Šola« se preseli v Mavovo hišo v Krtini in gasilski dom na Studencu.
9. oktober 1945 Začnejo se obnovitvena dela šolskega poslopja. Predsednik odbora za obnovo, Pavle Jeretina, ima največ zaslug, da so šolo nadzidali v nadstropno stavbo.
22. oktober 1946 Zopet se začne pouk v obnovljeni krtinski šoli. Kmalu so pouk prekinili, ker niso dobili stekla za okna.
28. januar 1947 Začne se redni pouk v šoli Krtina.
1962 Od tega leta so v Krtini samo prvi štirje razredi, nato učenci šolanje nadaljujejo v dobski osnovni šoli.
1965 Šola dobi vodovod.
1980 V šolo napeljejo vodovod.
1980 Šolsko poslopje prenavljajo, zato v šolskem letu 1980-1981 v Krtini ni bilo pouka.
1998 Zaradi poplav dva dni ni bilo pouka.
2000 Prvi računalniki v šoli.
2002 Šola dobi novo učilnico v mansardi.
2003 Začetek devetletne osnovne šole v Krtini.
2007 Zadnji dan pouka smo dobili igrala. Napeljava plinovoda.
2008 Praznujemo stoletnico šole. 
2011 Preureditev mansarde v učilnico in kabinet.
september 2013

11.9. postavitev temeljnega kamna za izgradnjo prizidka šole z dvema učilnicama, kuhinjo, jedilnico, večnamenskim prostorom-telovadnica…

Začetek gradnje.

23.9.2014 Otvoritev prizidka šole.
2018 110-letnica šole. Praznovali smo 21.5.2019.