Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI  DAN
PROGRAM  Obisk živalskega vrta
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Ljubljana
DAN V TEDNU, DATUM, URA torek, 27. 9. 2022, od 8.15 -12.45
VODJA Jadranka Peterc
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec)

Dob; Petra Murn, Jadranka Peterc, Nadia Šifrer, Meta Plaznik

Krtina: Ana Slapar, Sabina Mlakar

ZUNANJI SODELAVCI vodiči v ZOO vrtu
RAZRED, ODDELEK 3. a, b, k
ŠTEVILO UČENCEV 44 Dob, 18 Krtina
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA

Pred šolo Krtina ob 8.00.

Pred šolo Dob ob 8.00.

ODHOD avtobusa

8.10 iz Krtine

8.15 iz Doba

PRIHOD avtobusa 12.45 v Dob in Krtino
Okvirni stroški na učenca 7,20 evrov (vstopnina in vodenje) + prevoz
Malica, kosilo Pohodna malica, kosilo kot običajno.