Na povezavi spodaj, najdete sezname za posamezen oddelek in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin.

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2021/2022. Učenci bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada predvidoma dobili prvi teden v septembru. Učbenikov torej ne kupujete, saj si jih bo otrok izposodil v šoli.

V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli tudi delovne zvezke, zato jih ne kupujte.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

 

Oznake: , ,