01 724 01 80

Podružnicna šola Krtina

Razred Razrednik matična učilnica
1. K

Anja Kokalj

Drugi učitelj

Aleksandra Pogorevčnik

1. K
2. K Elizabeta Pirnat 2. K
3. K Petra Murn 3. K
4. K Tjaša Vilar 4. K
5. K Lidija Gomboc 5. K
OPB I Tina Jerkič 1. K
OPB II Barbara Černčič 2. K
OPB III Marija Smrkolj 3. K
OPB IV Nataša Avbelj 4. K
JUV Aleksandra Pogorevčnik 1. K

 

 

 

 

.