Učitelji razredniki PŠ Krtina

Razred Razrednik Nadomestni razrednik/ razred
1. K Anja Kokalj Aleksandra Pogorevčnik
2. K Elizabeta Pirnat Anja Kokalj
3. K Ana Slapar Elizabeta Pirnat
4. K Tjaša Vilar Lidija Gomboc
5. K Lidija Gomboc Tjaša Vilar
OPB I Petra Murn  1.razred
OPB II Tina Jerkič  2. razred
OPB III Marija Smrkolj  3.razred
OPB IV Renata Vinčec  4.razred
OPB V Tina Lanišek  5.razred
OPB VI Tjaša Vilar  
JUV Aleksandra Pogorevčnik  

 

 

Razred / predmet Učitelji razrednik Učitelji, ki učijo v razredu
1. K Anja Kokalj

Aleksandra Pogorevčnik

Suzana Fučec

2. K Elizabeta Pirnat

Suzana Fučec

Tina Jerkič

3. K Ana Slapar Suzana Fučec
4. K Tjaša Vilar

Suzana Fučec

Renata Vinčec

Samo Zadravec

5. K Lidija Gomboc

Suzana Fučec

Renata Vinčec

 

 

 

 

.