VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Starše obveščamo, da bo vpis v prvi razred OŠ Dob in PŠ Krtina potekal v mesecu februarju za šolsko leto 2021/2022.

Šolski novinci

V skladu Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v  koledarskem letu 2021, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1.  do 31. 12. 2015).

Vpis bo potekal v OSNOVNI ŠOLI DOB, Šolska ulica 7, v pisarni šolske svetovalne službe.

Natančen datum bo objavljen naknadno.

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli OŠ Dob. Starši otrok s stalnim prebivališčem v našem šolskem okolišu boste prejeli pisno vabilo na vpis.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Dob:

–   obvezno vpišete otroka pri nas,

–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 1. marca 2021 (interni obrazec je dosegljiv pod zavihkom starši/obrazci). O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Prosimo vas, da hkrati razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku, saj moramo na podlagi prijavljenih otrok pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo za odobritev oddelkov.

Želimo, da ob tej priložnosti otrok doživi prijeten stik s šolo, zato ga pripeljite s seboj.

Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom!