ZNANJE,
SODELOVANJE
IN PRIJETNO OKOLJE
SESTAVLJAJO MOZAIK NAŠE ŠOLE.