01 724 01 80

Učenci si lahko iz šolskega učbeniškega sklada brezplačno izposodijo komplet učbenikov za določen razred.  Učbenike je potrebno zaščititi z ovitki in paziti nanje, da se ohranijo čimbolj lepi.
Učbeniški sklad učencem omogoča možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Ministrstvo za šolstvo omogoča brezplačno izposojo učbenikov, starši morajo le oddati izpolnjene naročilnice. Učenci prejmejo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin ter naročilnice za šolski sklad. Izpolnjene naročilnice do dogovorjenega roka vrnejo razredniku, učbenike pa prejmejo junija ali prvi dan pouka v septembru. Ob koncu šolskega leta učenci nepoškodovane učbenike vrnejo v knjižnico.
Delovne zvezke in ostalo gradivo za pouk (učenci, ki ne koristijo učbeniškega sklada, tudi učbenike) lahko starši kupijo v katerikoli knjigarni, če želijo, pa lahko izpolnijo naročilnico knjigarne, ki jo ponuja šola. O izbiri knjigarne odloča svet staršev.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Maja Jerič


SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV

2017 / 2018

Razed

Dob

PŠ Krtina

1.





2.





3.





4.





5.





6.



7.



8.



9.

