Angleščina    
ang1
   Poročilo tekmovanj
   
Biologija
 bi1 2    
 Čebelarji

cebela

 Poročilo tekmovanj
Fizika
 fizika1

Poročilo tekmovanj

Geografija  
 geo1  Poročilo tekmovanj  
Kemija    
 ke3

 Poročilo tekmovanj kemija

in raziskovalne naloge

   
 Matematika / Logika    
 logika  Rezultati iz logike (šolsko in državno tekmovanje)

Poročilo tekmovanj matematika

Poročilo logična pošast

   
Nemščina  
 nem1  Poročilo tekmovanj  
Pevski Zbor
Slovenščina
 slo Rezultati Cankarjevega tekmovanja
Umetnost
Zgodovina  
 zg3  
 Šport  
   Lokostrelstvo