01 724 01 80

Šolska prehrana

Kuhinja šole Dob učencem nudi zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Obroki so pripravljeni v skladu s smernicami zdrave prehrane. Kuhinja nudi dietno prehrano za učence, ki jo potrebujejo, na osnovi zdravniškega potrdila in razgovora s starši.

Zajtrk je na voljo učencem, ki pridejo v šolo pred 7. uro zjutraj. Cena zajtrka je 0,62 EUR.

 

Cena malice je 0,80 EUR.

Vsem učencem nudimo tudi kosilo, ki ga strežemo med 11.30 in 13.30, oziroma do 14. ure.

 Cena kosila:

1.-3.r      2.48 EUR

4.-9.r      2.85 EUR

Za učence, ki v šoli ostajajo dalj časa, pripravimo tudi popoldansko malico.

Cena popoldanske malice je 0,62 EUR.

 

PRIJAVE IN ODJAVE PREHRANE

Starši oziroma skrbniki lahko učenca kadar koli prijavite na prehrano, ko izpolnite vlogo. Vlogo lahko dobite v tajništvu šole ali tukaj.

Prijavo na prehrano lahko kadar koli prekličete za nedoločen čas. Preklic prijave morate oddati v računovodstvo pisno ali po elektronski pošti. Preklic velja z naslednjim dnem.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca morate prehrano odjaviti za čas njegove odsotnosti.

 

Odjave zajtrka in dopoldanske malice se upoštevajo naslednji dan ob predhodni odjavi do 8.00 ure.

Učenci, ki imajo subvencionirano malico, imajo odjavo upoštevano že 1. dan, če je sporočena do 8.00 ure.

Odjave kosila in popoldanske malice se upoštevajo prvi dan, če jih sporočite do 8.00 ure istega dne.

Prosimo vas, da ob odjavi prehrane natančno opredelite čas odsotnosti učenca.

 

Sprotna prijava in odjava prehrane za naslednji dan je možna od 7.30 do 8.00 ure:

– na telefon (01) 724 01 86.

– na e – naslov: cveta.krivorotov@guest.arnes.si