Kronika

 

1886

Prošnja občine Krtina za ustanovitev šole v Krtini. Prošnja zavrnjena.

5. junij 1905

Nova krtinska zahteva pri oblasteh za svojo šolo.

6. november 1905

Izdan odlok številka 1111, da se v krtinski občini ustanovi enorazredna šola.

7. december 1906

ustanovitev krtinske šole potrdi Deželni šolski svet v Ljubljani.

10. september 1908

Poslopje nove krtinske šole je komisijsko pregledano.

13. september 1908

Slovesni blagoslov in otvoritev nove krtinske šole. Imenovala se je Franc Jožefova šola, ker je bila zgrajena v letu šestdesetletnice vladanja cesarja Franca Jožefa.

14. september 1908

Prvi dan pouka v novi šoli. Šolo je začelo obiskovati okrog 100 otrok iz vasi Krtina, Škocjan, Brezje in Studenec. Ta šolski okoliš je ostal nespremenjen vse do jeseni 1945, ko se je pridružila še vas Zalog s 14 šolarji.

1941-1944

Med nemško okupacijo so v Krtini poučevali nemški učitelji.

6. december 1944

Krtinski aktivisti ob podpori partizanske enote zažgejo šolsko poslopje. »Šola« se preseli v Mavovo hišo v Krtini in gasilski dom na Studencu.

9. oktober 1945

Začnejo se obnovitvena dela šolskega poslopja. Predsednik odbora za obnovo, Pavle Jeretina, ima največ zaslug, da so šolo nadzidali v nadstropno stavbo.

22. oktober 1946

Zopet se začne pouk v obnovljeni krtinski šoli. Kmalu so pouk prekinili, ker niso dobili stekla za okna.

28. januar 1947

Začne se redni pouk v šoli Krtina.

1962

Od tega leta so v Krtini samo prvi štirje razredi, nato učenci šolanje nadaljujejo v dobski osnovni šoli.

1965

Šola dobi vodovod.

1980

V šolo napeljejo vodovod.

1980

Šolsko poslopje prenavljajo, zato v šolskem letu 1980-1981 v Krtini ni bilo pouka.

1998

Zaradi poplav dva dni ni bilo pouka.

2000

Prvi računalniki v šoli.

2002

Šola dobi novo učilnico v mansardi.

2003

Začetek devetletne osnovne šole v Krtini.

2007

Zadnji dan pouka smo dobili igrala. Napeljava plinovoda.

2008

Praznujemo stoletnico šole. 

2011

Preureditev mansarde v učilnico in kabinet.

september 2013

11.9.postavitev temeljnega kamna za izgradnjo prizidka šole z dvema učilnicama, kuhinjo, jedilnico, večnamenskim prostorom-telovadnica…

Začetek gradnje.

23.9.2014

Otvoritev prizidka šole.