01 724 01 80

Obvezni izbirni predmeti         7. r. 8. r. 9. r.
Glasba –   Ansambelska igra X    
Slovenščina

–   Gledališki klub

–   Šolsko novinarstvo

 

X

X

 
Likovno snovanje

–          LS 1

–          LS 2

–          LS 3

X

 

 

 X

 

 

X

Nemščina

     Nemščina 1

     Nemščina 2

     Nemščina 3

X

 

 

 X

 

 

X

Španščina

–          Španščina 1

–          Španščina 2

–          Španščina 3

 

X

 

 

 

X

 

 

 X

Retorika –          Retorika     X
Verstva in etika –          Verstva in etika I X X X
Zgodovina

–          Življenje, upodobljeno v umetnosti

–          Turistična vzgoja

 

X

X

 

 
Biologija

–          Organizmi v naravi in umetnem okolju

–     Genetika

X

 

 

 

 

X

Kemija

–          Poskusi v kemiji

–          Kemija v življenju

 

X

 

 

X

Prehrana

–          Sodobna priprava hrane

–          Načini prehranjevanja

X

 

 

X

 

 

Šport

–          Šport za zdravje

–          Šport za sprostitev

–          Izbrani šport – odbojka

–          Izbrani šport – nogomet

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

Računalništvo

–          Urejanje besedil

–          Multimedija

–          Računalniško omrežje

X

 

 

X

 

 

X

Obdelava gradiv

–          Les  

–          Umetne snovi

X

 

 

X

 

 

Matematika –          Matematična delavnica   X  
Fizika

–          Projekti iz fizike in ekologije

–          Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

X

 

 

 

X

Neobvezni izbirni predmeti              
  –          Nemščina N1N X X X
  –          Nemščina N2N X    

Kliknite in si ogledate knjižico izbirnih predmetov