01 724 01 80

 

Interesne dejavnosti

Večina interesnih dejavnosti se prične v mesecu oktobru. Učenci bodo o pričetku posamezne ID obveščeni glede na njihove prijave.

Seznam in urnik interesnih dejavnosti