Izbirni Splošno

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za...

Spremembe linij / obvestila

OŠ Dob Zaradi izgradnje novega mostu  na Ulici 7. avgusta bo vse do odprtja mostu šolski avtobus vozil skozi naselje Dob mimo gasilnega doma in trgovine prav tako po Ulici 7. Avgusta. (od 1.9.2018 do končanja del) PŠ Krtina Zaradi  del na kanalizaciji bo avtobus vozil...

Nadstandardni

Nadstandardni šolski prevozi v šolskem letu 2018/19 Spoštovani starši, obveščamo vas, da smo na vašo pobudo organizirali nadstandardni prevoz tistih učencev, ki zaradi ocene varnosti s strani SPV-ja do njega niso upravičeni. Tako omogočamo prevoz otrok s Podrečja in...